Lễ mở biển đầu năm ở Phú Quý

Văn hóa lễ hội

Lễ mở biển đầu năm ở Phú Quý

 

BT- Trong đời sống tín ngưỡng của ngư dân huyện đảo Phú Quý lễ cầu ngư có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lễ cầu ngư ở Phú Quý bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng thần Nam Hải. Từ xa xưa, ngư phủ Phú Quý luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự phù hộ của thần Nam Hải (cá voi) trên những chuyến biển. Họ nghĩ rằng, đánh bắt được nhiều hay ít đều nhờ vào sự trợ giúp của thần. Xuất phát từ niềm tin đó, hàng năm sau khi ăn tết xong, các vạn chài trên đảo đều làm lễ tế thần và xuất hành mở biển. Ông Phạm Phước (xã Tam Thanh) cho hay: “Năm mới, chúng tôi tụ hội chính đường trước linh thần (để) thành tâm cầu nguyện cho người dân huyện nhà mạnh giỏi, vươn khơi bám biển, trước là lo kinh tế cho gia đình, sau là giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Bên cạnh những nghi thức như: nghinh thần, tế phẩm vật, đọc chúc văn… lễ cầu ngư còn có hát bả trạo, múa kỳ lân, các hoạt động vui xuân, gặp gỡ chúc tụng đầu năm của ngư dân.

Được biết, trong năm qua, ngư dân Phú Quý  khai thác gần 27.300 tấn hải sản các loại. Năm 2017, ngư dân huyện đảo quyết tâm  đánh bắt được 27.500 tấn hải sản.

Nghi thức đọc chúc văn nghinh thần Nam Hải
Múa lân mừng mùa biển mới

THÀNH DANH

(Sưu tầm)