Vịt lộn Yến Chi, combo trứng lộn + cơm rượu nức tiếng Phan Rí Cửa

Vịt lộn Yến Chi, combo trứng lộn + cơm rượu nức tiếng Phan Rí Cửa

Mỗi lần về quê Phan Rí, 02 đứa em gái của mình chưa bao giờ bỏ quên 4 chữ Vịt lộn Yến Chi. Cứ tối đến là bọn hắn lại rù rì rú rí bên tai đòi ra ngoài ấy...
read more