Lễ Hội Nghinh Ông Bình Thuận

Lễ Hội Nghinh Ông Bình Thuận

Lễ hội nghinh ông Bình Thuận một trong những lễ hội lớn thể hiện đời sống văn hóa tinh thần con người Phan Thiết nói riêng và Bình Thuận nói chung. Với thông lệ được tổ chức 2 năm một lần,...
read more