Vẻ đẹp Hòn Bà Lagi – Bình Thuận

Vẻ đẹp Hòn Bà Lagi – Bình Thuận

La Gi (phát âm: /la-zi/) là một thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận. La Gi vốn là tên thị trấn huyện lị của huyện Hàm Tân và được nâng cấp, mở rộng thành thị xã (đô thị loại IV) theo...
read more